Přeskočit: dostupné kurzy

Dostupné kurzy

Kurz pro 4. ročník interpretačního semináře klávesových nástrojů ZUŠ A. Voborského.

Kurz pro 3. ročník interpretačního semináře klávesových nástrojů ZUŠ A. Voborského.

Kurz pro 2. ročník interpretačního semináře klávesových nástrojů ZUŠ A. Voborského.

Kurz pro 1. roč. interpretačního semináře klávesových nástrojů ZUŠ A. Voborského.

Šablona kurzu pro hudební nauku.

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé stránky (Strengths and Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Pomocí SWOT analýzy se můžete zamýšlet nad tím základním, co ovlivňuje chod vaší organizace, ale i nad dílčími problémy jednotlivých oblastí řízení. Výhodou SWOT analýzy je skutečnost, že kromě čtyř základních kategorií – silné a slabé stránky, příležitosti a rizika – nemá tato metoda další pevná pravidla. Proto můžete tuto metodu libovolně upravit podle potřeb a specifik vaší organizace. Do kurzu se můžete přihlásit na office@portedo.cz.

Ganttův diagram je elegantní a jednoduchý nástroj pro tvorbu časových harmonogramů především u menších projektů. Pro rozsáhlejší projekty s více souběžnými aktivitami je možné využít PERT diagram. V kurzu nabízíme informace také o dalších manažerských nástrojích pro řízení projektů. Do kurzu se můžete přihlásit na office@portedo.cz.

Metoda logického rámce (nebo logický rámcový přístup/metoda LFM – anglicky Logframe či LFA) je metodika projektového řízení, která řeší strategické plánování, přípravu, návrh, realizaci a vyhodnocení projektu za pomoci tzv. matice logického rámce – Logframe matrix. Do kurzu se můžete přihlásit na office@portedo.cz.